ČOV Poprad-Matejovce

ČOV Poprad-Matejovce

Predmetom projektu ČOV Poprad - Matejovce bola dostavba jestvujúcej niekoľko rokov rozostavanej ČOV. Jednalo sa o dostavbu stavebne nedokončenej ČOV, ktorá nebola do času dostavby spustená do prevádzky. Dostavba jestvujúcej ČOV bola v súlade so súčasnými požiadavkami na čistiacu účinnosť ČOV takejto veľkosti ako aj s ohľadom na zmenené vstupné parametre pritekajúcich OV v kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľoch. ČOV bola projektovaná na 143 206 EO.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.